احتمالا تا الان اگر سنتان به یک حدی رسیده باشید که بتوانید برای خودتان تصمیم بگیرید، این سوال را از خودتان پرسیده باشید که «آیا وقت ازدواج کردن من رسیده است؟»؛ این سوال یک سوال ریشه ای و مهم است که هرکس باید با توجه به شرایط خودش به این سوال پاسخ دهد و سپس دنبال اصل موضوع ازدواج برود. در این ویدئو دکتر «مجید محمودی مظفر» روانشناس و عضو هیئت علمی دانشگاه به بررسی و راهنمایی افرادی میپردازند که در مورد زمان ازدواج سوال‌های متعددی در ذهنشان شکل گرفته است.