پارسینه/ آقای کاتب همین ملتی که شما میگویید چه کاره هستند رای دادند و الان شما در مجلس نشسته اید؛ واقعا ممنون! غلامرضا کاتب نماینده گرمسار در برنامه زنده تلویزیونی شبکه اول سیما، با حمله به شعور و درک مخاطبان (مردم ایران) در رفتاری توهین آمیز ملت ایران را تلویحاً فاقد شعور و درک برای حضور در مجلس شورای اسلامی قلمداد کرد.