نماینده مجلس به مردم در برنامه زنده تلویزیونی که به موضوع تاثیر قطعی معدل دانش آموزان دبیرستانی در کنکور سراسری می پرداخت اهانت کرد و گفت ملت چکاره هستند که نظر بدهند!