در این ویدئو، سخنرانی اخیر سردار قاسم سلیمانی درباره شرایط اقتصادی کشور و رویکرد مقابله با بحران اقتصادی را مشاهده می‌کنید.