مهر/ به تازگی دو شرکت با آدامس های جویده شده که در خیابان رها شده اند، کفش تولید کرده اند. آدامس جویدن یک سرگرمی جهانی است اما گاهی اوقات مردم آن را در گوشه و کنار خیابان رها می کنند. در همین راستا و برای کاهش زباله های شهری، شرکت طراحی Explicit Wear با همکاری Gumdrop آدامس های جویده و رها شده در خیابان را بازیافت کردند. آنها با بازیافت آدامس های مذکور نوعی کفی کفش تولید می کنند. درحقیقت کفی این کفش از مواد قابل بازیافتی ساخته می شود که ۲۰ درصد آن از آدامس های بازیافتی است. به گفته مجریان این طرح سالانه ۳.۳ میلیون پوند آدامس در پیاده روهای آمستردام رها می شود که پاکسازی آنها میلیون ها دلار هزینه دارد. در این پروژه ۲.۲ پوند(معادل یک کیلوگرم) آدامس برای ساخت ۴ جفت کفی کفش به کار می رود