اقدام جالب و انگیزشی کیروش قبل از بازی با کره‌جنوبی.