باشگاه خبرنگاران/ مراسم غسل تعمید نوزاد چند ماهه یک خانواده فرانسوی در فضای مجازی سر و صدای زیادی به پا کرد. در این مراسم کشیش بد اخلاق فرانسوی در حرکتی خشونت‌آمیز، برای آرام کردن کودک به گوش او سیلی زد. در طول مراسم او چندین بار این حرکت را تکرار کرد که در نهایت پدر نوزاد تحمل نکرده و فرزندش را از دست این کشیش عصبانی نجات داد. انتشار این ویدئو در فضای مجازی با یک واکنش طوفانی از سوی مردم همراه بود. بسیاری معتقدند که این کشیش از نظر روانی ناپایدار است و صلاحیت کشیش بودن را ندارد.