آموزش خیاطی پیراهن مردانه توسط خانم یوسفی در بخش هنری برنامه به خانه بر می گردیم شبکه پنج سیما