یک ساختمان در میدان شهید مطهری شهر قم فرو ریخت. فیلم این حادثه را مشاهده می‌کنید.