چرا نجمه جودکی مسابقه «نما به نما» را اجرا نمی‌کند؟ ویدئو از پیج نجمه جودکی