احسان علیخانی با انتشار این ویدئو در اینستاگرامش نوشت: جانم نجات خانم، خدا رو شکر.