در این ویدئو با افتخارات تیم ملی فرانسه بیشتر آشنا می‌شوید.