آرزوی هر پدر و مادری است که فرزندشان در زمینه‌های مختلف به موفقیت برسد و مایه مباهات و افتخار خانواده شود. بسیاری از والدین در این راه از هیچ کوششی دریغ نمی‌کنند و گاهی به‌صورت افراطی در تلاش‌اند تا او در زمینه‌های مختلف «بهترین» باشد.اصرار بر شاگرد ممتاز بودن، بهترین‌بودن در رشته‌های فرهنگی یا هنری ازجمله خواسته‌های والدین است که برای رسیدن به آن از فرزندشان انتظاری فراتر از حد توان و استعدادش دارند. رفتاری که آسیب‌های روحی و روانی فراوانی برای فرزند دارد.