کلیپی از گردنه حیران با ترانه آذری فوق العاده زیبا