در این فیلم اعتراف آمریکایی ها درباره خلیج فارس از زبان سردار فدوی فرمانده نیروی دریایی سپاه را مشاهده می کنید.