محسن کیایی با انتشار این ویدیو در اینستاگرامش خبر از انتشار اولین قسمت سریال'ساخت ایران2' در فروردین ماه داد.