کنایه «مهران مدیری» به دعواهای برنامه نود. ویدئو از تیتر نیوز