بخش های جذابی از پایتخت دیشب را در این ویدئو می بینید.