نرگس محمدی با انتشار این ویدئو در اینستاگرامش نوشت: سال نوى همگى مبارک آخرین پست سال ٩٦ یه مونتاژ از جاهایى که من و على از دیروز تا الان سعى کردیم عید و تبریک بگیم. عیدتون مبارک