ایراد نطق هاجر چنارانی نماینده مردم نیشابور در صحن علنی مجلس شورای اسلامی به حاشیه کشیده شد. نطق این نماینده مجلس با اعتراض خواهرش از جایگاه خبرنگاران و مهمانان همراه شد. خواهر این نماینده مجلس مدعی بود که صدای هاجر چنارانی را در زمان نطق کم کرده اند .