قرار دادن تصاویر در فریم و قاب اشکال در برنامه های فتوشاپ، ایندیزاین، کورل دراو