در این ویدئو قصد دارم تا برای هنرجوهای عزیز و بیننده های خوب یکی از روشهای عکاسی و تصویر برداری هوایی رو باز کنم