در این ویدیو سعی داشته تا هنرجوها و علاقمندان به عکاسی رو به زبان خیلی ساده و راحت با چگونگی کار دیافراگم و تنظیم نور توسط دیافراگم و تعقیر عمق میدان آشنا کرده جهت آماده شدن برای یادگیری مباحث پیشرفته تر عکاسی