مصاحبه جذاب با امید نورافکن و فرشاد احمدزاده پیش از دربی حساس و تماشایی تهران