علی لهراسبی بخشی از آهنگ جدیدش با نام 'بگو چی شده' را در ماشینش زمزمه می کند... به محض انتشار این آهنگ آن را در بخش موسیقی خواهید شنید.