«مستربین» و ماجرای خنده‌دار درست کردن ساندویچ در پارک را در این ویدئو ببنید.