کلیپو/ شاید شما هم مثل بسیاری دیگر فکر کنید که نوزادان در بدو تولد و تا مدتی کوتاه، قدرت شنوایی محدود و بسیار کمی دارند؛ اما بیایید درباره این موضوع تجدید نظر کنید. در این ویدیو برایتان شرح می دهیم که نوزادان از چه زمانی شروع به شنیدن می کنند و قدرت شنوایی آن ها تا چه اندازه ای است. با فراگیری و انجام ترفندهای مادرانه فرزندانی سالم تحویل جامعه دهیم.