مجتبی شکوری استاد دانشگاه مهمان برنامه «کتاب باز» در شبکه نسیم بود و با سروش صحت مجری برنامه درباره ترس ها و علاقه به مطالعه که چگونه باعث شد به این وسیله بر لکنت زبان خود غلبه کند، سخن گفت. شکوری نویسنده و پژوهشگر همچنین در این برنامه خاطره ای با نام «لحظه دارچین» تعریف و بیان کرد که چگونه توانسته مبارزه خود را با لکنت زبانش در لحظه دارچین آغاز کند.