Video yang menunjukkan ada banyak akidah-akidah dan keyakinan Syiah di kitab-kitab Ahlus Sunnah. Salah satu diantaranya adalah "memandang wajah Ali bin Abi Thalib as adalah Ibadah". hal ini sudah menjadi menjadi perintah Rasulullah, sunnah di kalangan salafus soleh serta diamalkan dan diteruskan oleh mazhab Syiah hingga hari ini. Siapakah Ahlus Sunnah yang sebenarnya?