کلیپو/ همه ما دوست داریم که فرزندانی باهوش و فعال داشته باشیم. همه این ها در گرو سلامت خانواده و محیط زندگی مان است؛ اما کارهایی هم هست که برای داشتن فرزندان نابغه باید انجام دهیم. در این ویدیو، به شما می گوییم که برای داشتن فرزندان زرنگ و باهوش باید چه کنید. با فراگیری و انجام ترفندهای مادرانه فرزندانی سالم تحویل جامعه دهیم.