راز غم تو چیست که بر تو خدا گریست/ باید هزار چشم شد، آنگه تو را گریست/ راه تو تا شهید شدن خون و اشک بود/ باید گریستن ز تو آموخت، تا گریست/ ای در غم حسینِ تو آدم گریسته!/ در ماتم تو سلسلۀ انبیا گریست/ ای سالنامه‌های جهان فاطمیه‌ات!/ باید به داغ تو همۀ روزها گریست/ داغ تو را گریست عزیز پیامبر!/ هر کس برای کشتۀ کرب و بلا ... روضه خوانی فاطمیه با نوای سعید حدادیان هیئت محبان فاطمه زهرا علیها السلام رزمندگان غرب تهران 1396.