عمه بیا گمشده پیدا شده واویلا واویلا/ گنجه خرابه شبه یلدا شده واویلا واویلا/ میدونستم خیلی دوسم داره/ رقیشو تنها نمیزاره/ کمک کن تا پاک کنم روشو/ با گوشه ی این چادر پاره/ دیدی اومد مسافر من/ شبونه برگشت به خاطر من ... سینه زنی زمینه فاطمیه با نوای محمود کریمی هیئت رایة العباس تهران سال 1396 .