یک کارشناس در برنامه ای از برنامه های شبکه استانی یزد روشی رو برای شارژ کردن آقایون توسط خانمهاشون پیشنهاد میده نظر شما در مورد این پیشنهاد چیه؟