به تازگی سامی یوسف با یک آهنگساز ایرانی با نام بابک رادمنش همکاری است و آلبوم 'اینک عشق' نتیجه این همکاری است. قطعه جان جانان از این آلبوم را بشنوید.