علی دایی به صحبت های اخیر مهدی طارمی در برنامه نود واکنش نشان داد.