آموزش درست کردن زیورآلات بدلی، یک سرویس کامل با انار طبیعی توسط سرکار خانم زلفی گل در بخش هنری برنامه به خانه برمی گردیم از شبکه پنج سیما