رضا گلزار فیلمی از فیلمبرداری اولین سکانس ساخت ایران2 را در اینستاگرامش منتشر کرد.