آموزش دوخت رومیزی چهل تکه طرح برگ پاییزی توسط خانم قادری در بخش هنری برنامه کاشانه مهر از شبکه فارس