۹ دی‌ ماه تعدای از اغتشاشگران در ملایر، پرچم جمهوری اسلامی ایران را پایین کشیدند.