در این ویدئو با چند ترفند برای بستن هر چه زیباتر شدن شال آشنا می شوید.