آیتم های نمایشی طنز و خنده دار دورهمی ( 8 دی 1396 ) با موضوع فرهنگ سازی