در این ویدئو آموزش بستن شال و روسری را ملاحظه می کنید.