تماشا/ کلیپ شاد موزیکال مامان خوبم با ریتم شاد برای کودکان عزیز و دوست داشتنی.