پاسخ نرگس محمدی به سوال مهران مدیری درباره علت ازدواج با علی اوجی را در این ویدئو مشاهده کنید.