باشگاه خبرنگاران/ علی کریمی اعتراف کرد قبل از آنکه پرسپولیسی شود در ازای تنها ۵ میلیون تومان با استقلال قرارداد بسته بود. کامران منزوی شب گذشته در برنامه نود، توضیحاتی را درباره عقد قرارداد با علی کریمی اسطوره پرسپولیسی‌ها ارائه داد. کامران منزوی سرپرست اسبق استقلال درباره عقد قرارداد داخلی با علی کریمی گفت: با علی کریمی قرارداد بستم و هنوز هم این قرارداد را دارم و در منزل یکی از کارمندان باشگاه موجود است.کریمی قراردادی به مبلغ ۵ میلیون تومان با ما امضاء کرد. حال علی کریمی با تایید صحبت‌های کامران منزوی در برنامه شب گذشته‌ی 90، اعتراف کرد قبل از آنکه پرسپولیسی شود در ازای تنها ۵ میلیون تومان با استقلال قرارداد بسته بود!