روحانی که در مناطق زلزله زده برنامه شاد اجرا می کند