به هر چه که در عالم است جهان به نگاه اوست/ ما قطره ای به دریا دریا محمد است/ که هر چه که در باورم همه در کلام اوست/ حق را اگر بگویم حق با محمد است ... موزیک ویدئوی والا محمد با صدای مهدی یغمایی .