شب یلدا نزدیک هست و به رسم هر ساله خانواده ها دور هم با سفره های رنگارنگ جمع میشوند و از هم پذیرایی میکنند. از این رو برای پذیرایی بهتر، یاد گرفتن ایده های جذاب و ناب، شب یلدا را خاطره انگیز میکند. فروشگاه اینترنتی لوازم خانگی و آشپزخانه سیتی کالا، آرزوی شب یلدایی با محفل گرم برای شما دارد. 5-55083613-021 www.citikala.com