توضیحات یکی ازمبلغان جهادی حوزه قم ازمنطقه زلزله زده سرپل ذهاب