ببینید آیا واقعا عسل و آبلیمو از سرفه جلوگیری می‌کند؟ کدام شربت سینه رابرای چه نوع سرفه‌ای باید مصرف کرد؟ این ویدئوی پزشكي را ببینید وبفرستید برای دوستانتان